Relé

Relé je súčiastka, ktorá pozostáva zo spínača a cievky (elektromagnetu), ktorá pôsobením elektrického prúdu (prípadne svetla alebo tepla) v jednom obvode zapne alebo preruší elektrický prúd v druhom elektrickom obvode. Relé sa používa na riadenie malých záťaží ako osvetlenie alebo signálne systémy.Ochranné relé (safety relay) tvorí jeden zo základných prvkov v zabezpečovacích zariadeniach. Schéma Princíp fungovania Relé: Relé sa v …

LED dióda

LED dióda je elektronická polovodičová súčiastka, ktorá obsahuje P-N prechod. Táto technológia je už stará viac ako 40 rokov ale až posledných asi desať rokov je ich výroba rozšírená masovo. Jednak je technologicky úplne na inej úrovni, svetelný tok sa vyrovná alebo dokonca prekoná iná konvenčné svietidlá a náklady na výrobu sú stlačené na minimum. LED …

Zenerova dioda

Zenerova dióda (hovorovo zenerka), pomenovaná podľa am. fyzika C. Zenera, je  plošná polovodičová dioda s veľmi tenkým priechodom PN. Pri pôsobení napatia v závernom smere vzniká vo vyprázdnenej oblasti tak veľká intenzita elektrostatického poľa, že sa vytrhávajú elektróny z väzieb kryštálovej mriežky. To má za následok prudký vzrast minoritných nosičov náboja. Pri dosiahnutí určitého napätia v závernom smere nastane nedeštruktívny prieraz – prudko …

Stýkač

Stýkač je elektromagneticky ovládaný spínač pre spínanie elektrických obvodov stredného a vysokého výkonu. Princípom činnosti je podobný relé (kovová kotva, mechanicky spriahnutá s jedným alebo viacerými silovými spínacími kontaktmi je pritiahnutá magnetickým poľom cievky), je však skonštruovaný s ohľadom na špecifiká spínania a rozpájania výkonových (silových) elektrických obvodov (potreba zhášania oblúkových výbojov po rozpojení obvodu a pod.) Hlavné (silové) kontakty stýkača bývajú na rozdiel od …

Unipolárny tranzistor

Unipolárny tranzistor (FET, Field Effect Transistor) Pri unipolárnych tranzistoroch riadený prúd prechádza len polovodičom jedného typu. Majú teda veľmi malý úbytok napätia v zopnutom stave. Ovládajú sa iba napätím. Majú teda veľmi veľký vstupný odpor (rádovo MΩ). Unipolárne tranzistory sú riadené napätím (elektrostatickým poľom) na riadiacej elektróde (gate)[4]. Unipolárny sa im hovorí preto, že používajú len …

Tranzistor

Tranzistor je elektronická súčiastka používaná v obvode na riadenie veľkého množstva prúdu alebo napätia s malým množstvom napätia alebo prúdu. To znamená, že ho možno použiť na zosilnenie alebo prepínanie (usmerňovanie) elektrických signálov alebo napájania, čo umožňuje jeho použitie v širokej škále elektronických zariadení.V dnešnej dobe sú tranzistory takmer v každom elektronickom zariadení. Pracujú spoľahlivo v mnohých aplikáciách ako diskrétne …

USMERŇOVAČ

Usmerňovač je zariadenie, ktorým sa mení striedavný elektrický prúd na jednosmerný. V súčastne jdobe poznáme 3 druhy usmerňovačov: -Jednocestný usmerňovač Je najjednoduchší a najlacnejší usmerňovač. Jeho nevýhodou je veľké zvlnenie usmerneného prúdu. Používa sa preto tam kde, sa na výsledok usmernenia nekladú osobitné požiadavky. Jednocestný Usmerňovač Dióda prepúšťa prúd len v kladných polperiódach a počas zápornej …

Trojfázová sústava

Trojfázové alternátory používané v energetike majú mohutnú konštrukciu pre veľký výkon. Stator je tvorený plášťom, ktorý musí byť veľmi pevne pripevnený, aby odolal veľkému momentu sily. Jadrom statora je vinutie cievok, uložených v izolovanom tenkom plechu. Konce cievok sú vyvedené na svorkovnicu alternátora. Rotor alternátora je vlastne silný elektromagnet tvorený vinutím vodičov rotora a vzniká …

RLC obvod

 je elektrický obvod pozostávajúci z odporu (R), induktora (L) a kondenzátora (C), zapojených sériovo alebo paralelne. Názov obvodu je odvodený od písmen, ktoré sa používajú na označenie komponentov tohto obvodu, pričom poradie komponentov sa môže líšiť od RLC. Obvod tvorí harmonický oscilátor pre prúd a rezonuje podobným spôsobom ako LC obvod . Zavedením odporu sa zvýši tlmenie týchto oscilácií, čo je tiež známe ako tlmenie . Rezistor tiež znižuje špičkovú rezonančnú frekvenciu. RLC obvody majú …

Rezonancia

Elektrická rezonancia v elektrickomoscilačnom obvode vzniká, pokiaľ je frekvencia budiacich kmitov zhodná s vlastnou frekvenciou oscilátora. Amplitúda nútených kmitov dosahuje najväčšiu výchylku v okamihu, keď frekvencia nútených kmitov dosiahne vlastnú frekvenciu oscilátora – táto frekvencia sa nazýva rezonančná frekvencia. Pri rezonančnej frekvencii nastane rezonancia oscilátora pričom amplitúda nútených kmitov je väčšia, ako by zodpovedalo amplitúde sily, príp. napätia, …