Kategória: KIM

Arduino

Arduino je open-source platforma pre jednoduchý návrh a vývoj elektronických programovateľných zariadení založená na mikro-kontroléroch firmy Atmel. Je vhodná pre…

PICAXE

Naučiť sa programovať jednočipové procesory (jednočipáky) nie je jednoduché. Práve preto tvorcovia procesorov z Veľkej Británie využili často používaný procesor…

Logické obvody

Logické obvody delíme na obvody kombinačné a obvody sekvenčné. Tieto dve skupiny obvodov majú spoločnú teóriu, ktorá sa opiera o logickú (Booleovu) algebru. Výstupy…

PLC

PLC alebo „Programmable logic controller” ( „Programovateľný logický automat“ ) je prístroj, ktorý slúži na riešenie komplexných úloh riadenia v…