História a budúcnosť TCP/IP

U.S. Department of Defence  (DoD) /úrad pre obrany/ vytvoril TCP/IP model, aby bol schopný fungovať za každých podmienok. Niektoré vrstvy v TCP/IP majú rovnaké mená ako v OSI, ale majú inú funkciu! V prvej verzii internetu pri IPv4 boli adresy dlhé 32 bitov, zapísané v desiatkovej sústave a každé 4 sú oddelené bodkou. V IPv6 je adresa 128 bitová, zapísaná …

Network Access (sieťová vrstva)

Tiež nazývaná ako host to network vrstva. Zodpovedá všetky otázky, ktoré aktuálny paket potrebuje na vytvorenie fyzického pripojenia na sieťové médium. Ovládače pre modemy a ostatné zariadenie pracujú na sieťovej vrstve. Funkciou sieťovej vrstvy je mapovanie IP adresy na fyzickom hardwarovej adrese a zapuzdrenie IP paketu do rámca. Dobrým príkladom sieťovej vrstvy je inštalácia ovládačov pre sieťovú …

Transport (transportná vrstva)

Transportná vrstva poskytuje transportné služby zdrojovým a cieľovým hosťom. Poskytuje logické prepojenie medzi vzdialenými bodmi. Poskladá dáta do rovnakého dátového prúdu pre vyššiu vrstvu. Služby: TCP a UDP: segmentuje dáta vyššej vrstvy, posiela segmenty s 1 zariadenia na druhé koncové zariadenie. Len TCP: zabezpečuje spojenie end-to-end, poskytuje kontrolu pre kĺzavé okno, spoľahlivosť poskytovaná pre pre sekvenciu čísel a potvrdenie.

Application (aplikačná vrstva)

Protokol vysokej úrovne, zabezpečuje reprezentovanie, kódovanie a dialogovú kontrolu. TCP/IP obsahuje protokol na podporu prenosu súborov, e-mail, vzdialené prihlasovanie. File Transfer protokol (FTP): FTP je spoľahlivá, príkazovo orientovaná služba, ktorú používa TCP na prenos súborov medzi systémami, ktoré podporujú FTP. Trivial File Transport Protokol (TFTP):  používa sa na prenos konfiguračných súborov rútrov a CISCO IOS imidžov a tiež na prenos …

TCP/IP protokol a IP adresovanie

Zariadenuia, ktoré chcú v internete komunikovať musia mať jedinečnú IP adresu, IP preto, lebo rútre používajú trojvrstvový protokol na nájdenie najlepšej cesty. Na komunikáciu sa používal IP protokol verzie 4 (IPv4). Veľkým nárastom internetu hrozilo rýchle vyčerpanie IP adries, preto sa siete začali deliť do podsietí, Network Address Translation (NAT). Iná verzia protokolu IPv6 poskytla väčší …

Internet (internetová vrstva)

Jeho funkcia je nájdenie najlepšej cesty paketu. Protokoly operujúce na internetovej vrstve: IP protokol, smerovanie paketov. Internet Control Message Protokol (ICMP), poskytuje kontrolu a kapacitu správ Address Resolution Protocol (ARP), určuje MAS zo známej IP Reverse Address Resolution Protokol, určuje IP, keď MAC je známa IP uskutočňuje nasledujúce operácie: definuje pakety a adresové schémy prenáša dáta medzi …

Charakteristika vrstiev TCP/IP modelu

Application (aplikačná vrstva) Transport (transportná vrstva) Internet (internetová vrstva) Network Access (sieťová vrstva)

Porovnanie TCP/IP modelu a OSI modelu

                            Spoločné črty OSI a TCP/IP modelu: oba majú vrstvy oba majú aplikačnú vrstvu, ale vykonávajú rozdielne služby oba majú porovnateľnú sieťovú a transportnú vrstvu prepínané pakety, nekruhové prepínanie, technológia je prevzatá sieťový profesionáli potrebujú vedieť oba modely             …