DAS

Lokálne počítačové siete

Úvod do predmetu, technológie, história, vznik, siete PC, zdieľanie. Základy   moderného spracovania údajov, pracovná skupina

Architektúra siete

Rozdelenie sietí (LAN, MAN, WAN, wLAN)

Referenčný model architektúry komunikácie poč. systémov

ISO OSI model

ISO OSI model (vrstvový systém)

Prepojenie sietí (topológie počítačových sietí)

Porovnanie TCP / IP model

TCP/IP model

TCP/IP protokol a IP adresovanie

Charakteristika vrstiev TCP/IP modelu

Fyzická a Linková vrstva

Fyzická vrstva, topológia, médiá, prenos

Linková vrstva, prístupová metóda k sieti

Vyššie vrstvy modelu

Štandardy LAN

Vyššie vrstvy modelu:

Aplikačná vrstva, Transportná vrstva

Služby siete

Zariadenia jednotlivých vrstiev

Architektúra Client/Server, Peer-to-peer

Globálne počítačové siete

Prepojovanie LAN sietí

Aktívne prvky

Spôsoby pripojenia do internetu