ELE

ELE :

Ohmov zakon

Čo je prúd?

Dohodnutý smer prúdu   

Definícia elektrického prúdu   (intenzita)  

Elektrické množstvo

Elektrické napätie a rozdiel potenciálov                                   

Používanie voltmetra

Elektrický odpor a Ohmov zákon  

Faktory vplývajúce na odpor vodiča         

Výpočet odporu vodiča   

Vodivé materiály používané v elektrine            

Zapojenie odporov

Elektrický výkon

Elektrická energia

Joulov efekt

Oblasti a podmienky využitia Joulovho efektu