off topic

Off topic (skratka OT) je výraz prevzatý z angličtiny, ktorý znamená mimo témy. Tento výraz sa vkladá na fóra ako sekcia, kam môžu používatelia písať čokoľvek, čo chcú, prípadne je to aj označenie stavu, keď prispievatelia diskutujú z cesty. zdroj : wikipédia : https://sk.wikipedia.org/wiki/Off_topic