Hub

Je viacportový opakovač. Od opakovača sa líšia len počtom portov, do ktorých možno pripojiť zariadenia, napríklad počítače. Bežné huby majú od štyroch do dvadsaťštyri portov. V súčasnosti sa však nepoužívajú pre svoju nízku bezpečnosť.

Switch (Prepínač)

V súčasných sieťach typu LAN je to najbežnejšie aktívne zariadenie. Je to viacportový most. Od mosta sa odlišuje jednak počtom portov, ale hlavne tým, že pakety odosiela na presne definovaný port, čím sa podstatne zvyšuje jeho bezpečnosť. Odchytávanie paketov na prepínači je podstatne náročnejšie ako na hube, pretože hub odošle prijatý paket na všetky porty, …

Bridge (Most)

Uplatňuje sa v prípade, ak chceme rozdeliť sieť na viacero menších segmentov (pozor, nepliesť si segmenty siete so segmentmi v modeli OSI). V takomto prípade most rozlišuje, z ktorého segmentu siete paket prišiel a podľa toho ho: a) prepošle do druhého segmentu b) vráti ho do pôvodného c) zahodí Mosty sa v súčasných sieťach vyskytujú len veľmi …

Router (Smerovač)

Je to „najinteligentnejšie“ aktívne zariadenie. Pracuje na sieťovej vrstve modelu OSI. To, na aké rozhranie sa paket odošle, už nezávisí od MAC adresy, ale od IP adresy. Preto sa routery používajú na prepájanie rôznych sietí.

Repeater (Opakovač)

Je to najjednoduchšie aktívne sieťové zariadenie. Opakovač na svojom vstupe signál prijme, zosilní ho a pošle ho ďalej do siete. Môže ho zosilniť, ale rovnako môže signál aj „prečasovať“ – upraviť jeho časovú charakteristiku a tým odstráni fázové skreslenie. Využitie nájde opakovač všade tam, kde potrebujeme signál zosilniť, čím sa dajú dosiahnuť väčšie vzdialenosti pri …