Bridge (Most)

Uplatňuje sa v prípade, ak chceme rozdeliť sieť na viacero menších segmentov (pozor, nepliesť si segmenty siete so segmentmi v modeli OSI).

V takomto prípade most rozlišuje, z ktorého segmentu siete paket prišiel a podľa toho ho:

a) prepošle do druhého segmentu

b) vráti ho do pôvodného

c) zahodí

Mosty sa v súčasných sieťach vyskytujú len veľmi zriedkavo.