Router (Smerovač)

Je to „najinteligentnejšie“ aktívne zariadenie.

Pracuje na sieťovej vrstve modelu OSI. To, na aké rozhranie sa paket odošle, už nezávisí od MAC adresy, ale od IP adresy. Preto sa routery používajú na prepájanie rôznych sietí.