Switch (Prepínač)

V súčasných sieťach typu LAN je to najbežnejšie aktívne zariadenie.

Je to viacportový most.

Od mosta sa odlišuje jednak počtom portov, ale hlavne tým, že pakety odosiela na presne definovaný port, čím sa podstatne zvyšuje jeho bezpečnosť.

Odchytávanie paketov na prepínači je podstatne náročnejšie ako na hube, pretože hub odošle prijatý paket na všetky porty, okrem toho, z ktorého ho dostal.

Prepínače spolu s mostami pracujú na druhej vrstve modelu OSIdátovej a teda rozhodnutie, na ktorý paket má byť port prepnutý, sa realizuje podľa MAC adresy príjemcu.

Vzhľadom na to, že switche dokážu pracovať len s MAC adresami, môžu sa použiť len na komunikáciu počítačov, ktoré sú v tej istej sieti.