Repeater (Opakovač)

Je to najjednoduchšie aktívne sieťové zariadenie.

Opakovač na svojom vstupe signál prijme, zosilní ho a pošle ho ďalej do siete. Môže ho zosilniť, ale rovnako môže signál aj „prečasovať“upraviť jeho časovú charakteristiku a tým odstráni fázové skreslenie.

Využitie nájde opakovač všade tam, kde potrebujeme signál zosilniť, čím sa dajú dosiahnuť väčšie vzdialenosti pri prenose. Opakovače majú len dva porty:

a) vstup signálu

b) výstup upraveného signálu

Pracuje na fyzickej vrstve.