Zosilňovač

Zosilňovač je elektronické zariadenie, v ktorom vstupný signál relatívne malého výkonu riadi prenos podstatne väčšej energie z napájacieho zdroja do záťaže. Ako regulačný prvok sa tu používa vhodná elektronická aktívna súčiastka – dnes najčastejšie tranzistor. Keďže výkon je súčin dvoch obvodových veličín, napätia a prúdu, v praxi sa najčastejšie riadenie energie zo zdroja do záťaže vstupným …

Polovodičové spínacie súčiastky

DiakJe to trojvrstvová spínacia súčiastka. Jej vlastnosti nezávisia od polarity pripojeného napätia. Pri malom napätí medzi vývodmi má veľký odpor, je v rozopnutom stave. Po dosiahnutí spínacieho napätia sa odpor diaku náhle zmenší, napätie medzi jeho vývodmi klesne a prúd v obvode rýchlo rastie. Diak je zopnutý. Spínacie napätie určitého diaku sa nemôžme meniť, je …

Karnaughova mapa

KARNAUGHOVA MAPA Karnaughova mapa je metóda používaná na minimalizáciu logickej funkcie pri jej analýze. Jej princípom je zobrazenie n-rozmernej tabuľky hodnôt do dvojrozmernej mapy. Z tejto mapy možno potom graficky vyčítať minimálnu funkciu. Analýza logickej funkcie závislej na troch parametroch (x, y, z). Pravdivostná tabuľka je nasledovná: Matematický vzorec pre túto funkciu by sa (bez …

Filtre v Napájacích Zdrojoch

Pri rozbore vlastností zdrojov s rôznymi typmi usmerňovačov sme si ako jeden z dôležitých parametrov všímali činiteľ zvlnenia jzv. Ten úzko súvisí s veľkosťou napätia zvlnenia Uzv výstupného jednosmerného napätia zdroja. Ak by sme napájali obvod, ktorým prechádza užitočný signál napätím so zdroja, ktorý má veľký činiteľ zvlnenia  jzv, potom napätie Uzv by sa prenášalo do cesty s užitočným signálom a …

Elektrónka

Elektrónka je zasklená, kovová alebo keramická vákuovaná banka, ktorá pracuje na princípe vedenia elektrického prúdu vo vákuu. V elektrónkach sa využíva prenos elektrónov medzi katódou a anódou. Elektróny vystupujú z katódy, sú emitované a dopadajú na anódu, ktorá obklopuje katódu. Elektróny zachytené anódou vytvárajú anódový prúd. Aby elektróny mohli byť emitované, musia byť splnené určité podmienky: anóda musí mať voči katóde kladné napätie ktoré …

Fotodióda-princíp fungovania:

Fotodióda je p-n spojenia alebo PIN štruktúra. Keď fotón s dostatočnou energiou zasiahne diódu, vytvorí sa pár elektrón – diera. Tento mechanizmus je tiež známy ako vnútorný fotoelektrický efekt. Ak absorpcia nastane v oblasti vyčerpania spojenia alebo v jednej difúznej dĺžke od nej, tieto nosiče sú unesené zo spojenia prostredníctvom zabudovaného elektrického poľa oblasti vyčerpania. …

Relé

Relé je súčiastka, ktorá pozostáva zo spínača a cievky (elektromagnetu), ktorá pôsobením elektrického prúdu (prípadne svetla alebo tepla) v jednom obvode zapne alebo preruší elektrický prúd v druhom elektrickom obvode. Relé sa používa na riadenie malých záťaží ako osvetlenie alebo signálne systémy.Ochranné relé (safety relay) tvorí jeden zo základných prvkov v zabezpečovacích zariadeniach. Schéma Princíp fungovania Relé: Relé sa v …

LED dióda

LED dióda je elektronická polovodičová súčiastka, ktorá obsahuje P-N prechod. Táto technológia je už stará viac ako 40 rokov ale až posledných asi desať rokov je ich výroba rozšírená masovo. Jednak je technologicky úplne na inej úrovni, svetelný tok sa vyrovná alebo dokonca prekoná iná konvenčné svietidlá a náklady na výrobu sú stlačené na minimum. LED …

Zenerova dioda

Zenerova dióda (hovorovo zenerka), pomenovaná podľa am. fyzika C. Zenera, je  plošná polovodičová dioda s veľmi tenkým priechodom PN. Pri pôsobení napatia v závernom smere vzniká vo vyprázdnenej oblasti tak veľká intenzita elektrostatického poľa, že sa vytrhávajú elektróny z väzieb kryštálovej mriežky. To má za následok prudký vzrast minoritných nosičov náboja. Pri dosiahnutí určitého napätia v závernom smere nastane nedeštruktívny prieraz – prudko …

Stýkač

Stýkač je elektromagneticky ovládaný spínač pre spínanie elektrických obvodov stredného a vysokého výkonu. Princípom činnosti je podobný relé (kovová kotva, mechanicky spriahnutá s jedným alebo viacerými silovými spínacími kontaktmi je pritiahnutá magnetickým poľom cievky), je však skonštruovaný s ohľadom na špecifiká spínania a rozpájania výkonových (silových) elektrických obvodov (potreba zhášania oblúkových výbojov po rozpojení obvodu a pod.) Hlavné (silové) kontakty stýkača bývajú na rozdiel od …