Polovodičové spínacie súčiastky

Diak
Je to trojvrstvová spínacia súčiastka. Jej vlastnosti nezávisia od polarity pripojeného napätia. Pri malom napätí medzi vývodmi má veľký odpor, je v rozopnutom stave. Po dosiahnutí spínacieho napätia sa odpor diaku náhle zmenší, napätie medzi jeho vývodmi klesne a prúd v obvode rýchlo rastie. Diak je zopnutý. Spínacie napätie určitého diaku sa nemôžme meniť, je to neriadená súčiastka.

DIAK ER900 (DB3) 28-36V DO35 = BR100 - www.satelitneprijimace.sk
Diak (polovodičový prvok) – Wikipédia


 
Tyristor
Je štvorvrstvová spínacia súčiastka. Jedna z vrstiev je vyvedená ako riadiaca elektróda – G. Pri zvyšovaní napätia medzi anódou a katódou sa zväčšuje intenzita elektrostatického poľa v oblasti priechodu J2. Pri určitej veľkosti tohto napätia dosiahne intenzita poľa svoju kritickú hodnotu, pri ktorej vzniká ionizáicia kryštálovej mriežky. Odpor v oblasti prechodu J2 sa veľmi zmenší,v obvode anóda-katóda sa objaví veľký prúd. Tyristor prešiel do zopnutého stavu. Čas potrebný na ionizáciu kryštálovej mriežky sa nazýva zapínací čas. Zablokovanie tyristora nastane vtedy, ak zanikne ionizácia kryštálovej mriežky v oblasti prechodu J2. Ak zapojíme na anódu záporné a katódu kladné napätie priechody Jl,J3 sú uzavreté a tyristor je zablokovaný, bez ohladu na napätie, ktoré pôsobí na riadiacej elektróde.

Tyrystor BT258-600R | KúpSiTo.sk - Tovar z Poľska


 
Triak Je päťvrstvová spínacia súčiastka. Triak sa správa podobne ako dva paralelne zapojené tyristory tak, že každý spína v jednej polvlne striedavého napätia. Anódy Al,A2 sa pri zapojení triaku do obvodu nesmú navzájom zameniť (triak sa zničí). Napätie, pri ktorom triak zopne možno meniť veľkosťou prúdu Ig prechádzajúceho obvodom. Triak zapína pri kladnom aj zápornom napätí, zaleží iba na veľkosti riadiaceho prúdu nie na jeho zmysle.

Triak, THT, 600V, 4A, TO225AA 2N6075A | GM Electronic SK
Triak – Wikipédia

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *