Stýkač

Stýkač je elektromagneticky ovládaný spínač pre spínanie elektrických obvodov stredného a vysokého výkonu. Princípom činnosti je podobný relé (kovová kotva, mechanicky spriahnutá s jedným alebo viacerými silovými spínacími kontaktmi je pritiahnutá magnetickým poľom cievky), je však skonštruovaný s ohľadom na špecifiká spínania a rozpájania výkonových (silových) elektrických obvodov (potreba zhášania oblúkových výbojov po rozpojení obvodu a pod.) Hlavné (silové) kontakty stýkača bývajú na rozdiel od relé takmer výhradne spínacie – v neutrálnom stave stýkača sú rozpojené. Okrem hlavných kontaktov majú stýkače často aj pomocné nízkonapäťové (spínacie, rozpínacie, prepínacie) kontakty, slúžiace na signalizačné účely prípadne na spínanie pomocných záťaží.

Schematická značka stýkača s troma hlavnými a jedným pomocným kontaktom

Trojfázový Stýkač

 • Kategórie:
 • podľa druhu spínaného prúdu – stýkače pre striedavý (AC) alebo jednosmerný (DC) prúd. Konštrukčne bývajú náročnejšie stýkače pre jednosmerný prúd, nakoľko sa pri jeho rozpájaní ťažšie zháša oblúk.
 • podľa kategórií spínaných záťaží, ktoré daný stýkač umožňuje spínať (pozri nižšie) a maximálneho povoleného napätia/prúdu/výkonu pre jednotlivé kategórie
 • podľa počtu hlavných spínacích kontaktov
 • podľa typu puzdra resp. spôsobu montáže/uchytenia
 • podľa parametrov cievky (veľkosť ovládacieho napätia)

Kategórie podľa spínacích záťaží:

Pre striedavý prúd-

AC1 – neinduktívne alebo mierne induktívne záťaže, odporové pece

AC2 – asynchrónne motory s krúžkovým rotorom

AC3 – motory s kotvou nakrátko, spúšťanie/vypínanie za chodu

AC4 – motory s kotvou nakrátko, spúšťanie/reverzácia/krátkodobý chod

AC5a – výbojkové svietidlá

AC5b – žiarovky (bežné vláknové alebo halogénové)

AC6a – transformátory

AC6b – kondenzátory

AC7a – mierne induktívne záťaže domácich a podobných spotrebičov

AC7b – motorové záťaže domácich a podobných spotrebičov

Pre jednosmerný prúd-

 • DC1 – neinduktívne alebo mierne induktívne záťaže, odporové pece
 • DC3 – derivačné motory, spúšťanie/reverzácia/krátkodobý chod, dynamické brzdenie
 • DC5 – sériové motory, spúšťanie/reverzácia/krátkodobý chod, dynamické brzdenie
 • DC5 – žiarovky (bežné vláknové alebo halogénové)

Využitie:

 • pripájanie, odpájanie a riadenie (reverzácia, stupňovité radenie výkonu) elektrických strojov a silových spotrebičov (elektromotory, generátory, transformátory, elektrické pece a pod.)
 • spínanie celých vetiev elektrických rozvodov (verejné osvetlenie, časti rozvodov v budovách a pod.)
 • ovládanie viacerých nezávislých elektrických okruhov jedným vypínačom alebo tlačidlom,
 • riešenie núdzového rozpojenia viacerých nezávislých okruhov jedným centrálnym ovládačom

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *