Relé

Relé je súčiastka, ktorá pozostáva zo spínača a cievky (elektromagnetu), ktorá pôsobením elektrického prúdu (prípadne svetla alebo tepla) v jednom obvode zapne alebo preruší elektrický prúd v druhom elektrickom obvode. Relé sa používa na riadenie malých záťaží ako osvetlenie alebo signálne systémy.Ochranné relé (safety relay) tvorí jeden zo základných prvkov v zabezpečovacích zariadeniach.

Relé – Wikipédia

Schéma

Princíp fungovania Relé:

Relé sa v základnom prevedení skladá z cievky (elektromagnetu) navinuté na jadre z mäkkého feromagnetického materiálu. Magnetický obvod je uzavretý pohyblivou kotvou. Kotva je pružinou uvádzaná do kľudovej polohy a súčasne sa opiera o pohyblivý kontakt. Po pripojení cievky na elektrický zdroj vyvolá prúd cievkou v magnetickom obvode magnetický tok. Magnetický tok vyvolá príťažlivú silu na kotvu, ktorá premôže silu v pružine a preklopí kontakt. Po odpojení el. prúdu sa kotva a kontakt vráti do predchádzajúceho, kľudového stavu. Ak porovnáme klasické a polovodičové relé, zistíme, že klasické relé máva väčší ovládací výkon, súčasne menšie výkonové straty na pracovných kontaktoch a obvykle zaisťuje izolačné oddelenie obvodov. Polovodičové máva väčšiu spínaciu rýchlosť. Obvykle býva ovládací výkon, potrebný na pritiahnutie kotvy, oveľa menší ako ovládaný výkon.

Princíp Činnosti

Rozdelenie:

 • Podľa fyzikálneho princípu
  • elektromagnetické relé:
   • neutrálne relé (necitlivé na smer prúdu)
   • polarizované relé (citlivé na smer prúdu)
  • kryštálové relé (kontakty relé sa pohybujú pôsobením mechanickej deformácie kryštálu, na ktorý pôsobí elektrické napätie)
  • tepelné relé (kontakty relé sú ovládané bimetalom)
  • svetelné relé (relé ovládané fotónkou)
  • Podľa druhu napájacieho prúdu
  • jednosmerné relé
  • striedavé relé
  • univerzálne relé
  • Podľa časovej odozvy
  • relé s oneskoreným príťahom kotvy
  • relé s oneskoreným odpadom kotvy
  • Ďaľšie
  • ochranné relé
  • oznamovacie relé

Typy Relé:

 1. jednosmerné relé
  • neutrálne relé
  • polarizované relé
  • striedavé relé
  • neutrálne relé s usmerňovačom
  • relé s upraveným magnetickým tokom
  • indukčné relé
  • tepelné relé
  • motorové relé
  • monitorovacie relé

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *