Výroba liatiny

Liatina sa vyrába zo surového sivého železa, starej zlomkovej liatiny a z kovového šrotu.Suroviny zmiešame s koksom a vápencom sa pretavujú v šachtovej peci nazývaná kuplovňa.Liatina je teda zliatinou železa a uhlíka, horčíka, mangánu a síry.

Výroba ocele

Vyrába sa skujňovaním surového železa, pri ktorom sa uhlík, kremík, horčík, síra, fosfor spaľujú. Oceľ sa získava pri 1600-1800 C. Bežná oceľ sa vyrába v kyslíkových konvertoroch a martinových peciach. Najkvalitnejšia oceľ sa vyrába v oblúkových alebo indukčných elektrických peciach.

Výroba surového železa

Surové železo sa vyrába zo železných rúd vo vysokých peciach. Veľké kusy železnej rudy sa drvia v drvičkách. Potom sa rozdrvená ruda triedi na sitách a na magnetických separátoroch (odlučovačoch) sa odstraňuje hlušina (hlina, kamene) Troskotvorné prísady: (väčšinou vápenec) používajú sa na ľahšie uvoľnenie železa z rúd na vytvorenie trosky. Troska nad roztaveným železom a …

Výroba spekaných materiálov

Prášková metalurgia zahŕňa 4 základné výrobné operácie: 1. príprava kovového prášku: mechanicky, chemicky, elektro-chemicky2. zhutňovanie prášku3. spekanie4. dodatočné spracovanie: tepelné spracovanie, pokovovanie Výroba práškov: 1. Fyzikálnym spôsobom: drvením a mletím (meď, železo, hliník…), rozprašovaním tekutého kovu vzduchom alebo vodou, kondenzáciou pár (zinok…)2. Chemickým spôsobom: založený na redukcii rúd (meď, striebro, železo…) Lisovanie práškov: účelom je …

Zliatiny medi

bronzy: sú zliatiny medi a ďalších prvkov (cín, hliník,…) základné bronzy sú cínové, olovené a hliníkovemajú dobré mechanické vlastnosti, malú elektrickú vodivosť a dobrú odolnosť voči korózií mosadz: zliatiny medi a zinku (obsah medi +/- 58%) dobre sa zvárajú a spájkujú,sú lacnejšie ako bronz a dobre sa spracovávajú obrábaním a tvárnením za studena

Výrobky zo spekaných práškov

Výrobky sú vyrobené práškovou metalurgiou (lisovaním kovov, zmesí kovov pri vysokých teplotách a tlakoch) táto metóda sa uplatňuje pri výrobe drobných a tvarovo zložitých súčiastok, je veľmi hospodárna najmä pri hromadnej výrobe, pretože lisovaním nevzniká žiadny odpad. využite: v elektrotechnike (magnety, kontakty) alebo v strojárstve (klzné ložiská a obloženie bŕzd)

Strojové obrábanie

Sústruženie: podstata spočíva v tom, že obrobok upnutý v skľučovadle alebo medzi hrotmi vykonáva rotačný hlavný pohyb a nástroj (sústružnícky nôž) upnutý v nožovej hlave vykonáva vedľajší priamočiary pohyb. Vŕtanie a vyvŕtavanie: vŕtaním vyvŕtavame diery do plného materiálu a vyvŕtavaním rozširujeme už predvŕtanú dieru. Frézovanie: rezný pohyb vykonáva nástroj fréza (nástroj s mnohými reznými hranami/zubmi). …

Zliatiny hliníka

– sú to zliatiny horčíka, kremíka, medi,…– sú vyhľadávané pre nízku hustotu a vysokú pevnosť Vytvrdzovanie: proces pri ktorom sa zvyšuje pevnosť a znižuje tvárnosť zliatin hliníka, prebieha v troch fázach: 1. rozpúšťacie žíhanie: ohrev na predpísanú teplotu2. ochladzovanie: musí sa uskutočniť s dostatočnou rýchlosťou3. starnutie: materiál sa postupne spevňuje a stráca plasticitu dural: najznámejšia zliatina hliníka, má pevnosť až …

Vŕtanie, vyvŕtavanie

Vŕtanie: technologická operácia, ktorou sa vyrábajú vnútorné rotačné plochy pri požiadavkách na vyššiu akosť povrchu po vŕtaní.Vrtáky: skrutkovité, kopijovité, na hĺbkové otvory, tvarové, špeciálne S vŕtaním súvisí aj zahlbovanie, pri ktorom sa zrážajú hrany a vytvárajú zapustenia pre vákuové a kužeľové tvary skrutiek.Vyvŕtavanie: predhotovené otvory sa dokončujú na požadovaný tvar (predliate, predkované, predlisované) Vrtáky:skrutkovité: skladá sa z reznej …

Sústruženie

-je to najrozšírenejší spôsob obrábania -obrobok vykonáva hlavný rezný pohyb a nástroj vykonáva posuv -poznáme dva základné spôsoby sústruženia: 1. pozdĺžne 2. čelné–rozdelenie sústružníckych nožov: 1. podľa spôsobu obrábania: uberacie, upichovacie, vyvŕtavacie, tvarové…  2. podľa materiálu reznej časti: celistvé z nástrojovej ocele, s reznými platničkami: z rýchloreznej nástrojovej ocele/ zo spekaných karbidov Nože s reznými platničkami -použitím nožov s reznými platničkami zo …