Sústruženie

-je to najrozšírenejší spôsob obrábania
-obrobok vykonáva hlavný rezný pohyb a nástroj vykonáva posuv
-poznáme dva základné spôsoby sústruženia:
1. pozdĺžne
2. čelné
rozdelenie sústružníckych nožov:
1. podľa spôsobu obrábania: uberacie, upichovacie, vyvŕtavacie, tvarové…  
2. podľa materiálu reznej časti: celistvé z nástrojovej ocele, s reznými platničkami: z rýchloreznej nástrojovej ocele/ zo spekaných karbidov

Nože s reznými platničkami
-použitím nožov s reznými platničkami zo spekaných karbidov možno obrábať s väčšou rýchlosťou
-tieto nože môžu mať rezné platničky prispájkované alebo upevnené mechanicky

Tvarové sústružnícke nože:
podľa konštrukcie ich delíme:
1. ploché: vyrobené z rýchlostnej ocele, dovoľujú malý počet ostrení, z hľadiska konštrukcie sú najjednoduchšie
2. prizmatické: dovoľujú veľký počet ostrení, rezná časť noža je upnutá v rybinovom vedení
3. kotúčové: dovoľujú neobmedzené množstvo ostrení (veľmi veľké), po upnutí do držiaka sa ich plocha zabezpečí proti pootočeniu kolíkom

Sústruhy

Podľa konštrukcie a charakteristických častí:
-hrotové: v kusovej malosériovej výrobe sa používajú univerzálne hrotové sústruhy, majú široký rozsah otáčok, široký rozsah posuvov, obrobky sú upnuté  v skľučovadle, dlhšie obrobky sa podopierajú hrotom.

hrotový sústruh

-zvislé sústruhy: sú vhodné na sústruženie rozmerných a ťažších obrobkov. Z hľadiska konštrukcie sú jednostojanové, pre veľké priemery obrobkov dvojstojanové. Zvislým obrábaním je umiestnený jeden alebo dva suporty. Na vedení stojana je ešte bočný suport. Veľkosť zvislých sústruhov je daná maximálnym priemerom obrobku.

-poloautomatické sústruhy: majú automatický pohyb nástrojov, pričom suporty vykonávajú nastavené pohyby a vrátia sa späť do východiskovej polohy.

-automatické sústruhy: opakujú pracovný cyklus po obrobení každej súčiastky. Pri obrábaní súčiastky z tyčového polovýrobku je zabezpeč. automatické podávanie tyče.
a. číslicovo riadené stroje: (NC) numerical control. Číselné údaje riadia hĺbku rezu a posuvov, dĺžku, otáčky vretena,…
b. číslicovo riadené stroje počítačom (CNC) computer numeric control. Stroj má vlastný PC, na ktorom sa využívajú a opravujú programy.

CNC sústruh

-čelné sústruhy: slúžia na obrábanie obrobkov väčších priemerov a malých dĺžok. Majú jednoduchšiu konštrukciu- nemajú koník ale môžu mať viacero suportov. Pri ťažších obrobkoch je vreteno príliš namáhané, preto sa pre väčšie priemery a ťažšie obrobky používajú zvislé sústruhy.

-revolverové sústruhy: sú určené na obrábanie viacerými nástrojmi na jedno upnutie. Súčiastky sa vyrábajú hlavne z tyčových polovýrobkov. Nástroje sú upnuté v revolverovej hlave, ktorá môže byť otočená okolo zvislej alebo vodorovnej osi. Revolverové sústruhy so zvislou osou otáčania majú šesťbokú hlavu. Revolverové sústruhy s vodorovnou osou otáčania majú kotúčovú hlavu.

Rezné podmienky pri sústružení

Základné rezné podmienky, ktoré navrhuje technológ pri vypracovaní postupu výrobnej súčiastky:
1. rezná rýchlosť– v (m/min)
2. veľkosť posuvu– s (mm/ot)
3. hĺbka záberu– h (mm)
4. otáčky– n (1/min)
Obrobiteľnosť:
1. liatina
2. ocele
3. ťažké neželezné
4. ľahké neželezné
Rezná rýchlosť:
na jej voľbu vplývajú tieto faktory:
materiál nástroja, vlastnosti materiálu nástroja, charakter sústruženia (hrubovanie, sústruženie na čisto,…), požadovaná trvanlivosť nástroja, výkon a tuhosť stroja.
Pre reznú rýchlosť platí vzťah:        
v= π.D.n
D- priemer obrobku (m)
n- počet otáčok (min-1)

Veľkosť posuvu:
je daná dráhou, ktorú prejde nôž za 1 otáčku, závisí hlavne od požadovanej akosti povrchu.
Hĺbka rezu:
pri hrubovaní aj sústružení na čisto je daná veľkosťami prídavkov na obrábanie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *