Bezpečnostné značky

Bezpečnostná značka na základe kombinácie geometrických tvarov, farieb a symbolu vyjadruje určitý výrok týkajúci sa bezpečnosti alebo ochrany zdravia.

Symbol alebo piktogram je zobrazenie, ktoré sa používa na značke alebo na osvetlenom povrchu. Znázorňuje situáciu alebo prikazuje osobitné správanie.

Piktogramy musia byť jednoduché a musia obsahovať iba nevyhnutné podrobnosti.

Značka je označenie, ktoré poskytuje konkrétnu informáciu kombináciou geometrického tvaru, farby, symbolu alebo piktogramu a prípadne doplnkovej informácie ktoré sú jasne  viditeľné pri dostatočnom osvetlení.

 • značky musia byť vyrobené z materiálu odolného voči nárazu a poveternostným vplyvom a ktorý je vhodný do prostredia v ktorom sa používa,
 • rozmery, kolorimetrické a fotometrické vlastnosti značiek musia zaručovať ich dobrú viditeľnosť a zrozumiteľnosť.

Druhy a použitie:

1, Zákazové značky

Sú bezpečnostné značky zakazujúce správanie, ktoré by mohlo viesť k vzniku nebezpečenstva, obsahujú oznámenie zákazu označujúceho nutnosť okamžitého ukončenia konania. Zákazové značky musia byť umiestnené všade tam, kde by zákaz určitej činnosti pomohol predísť vzniku nehody.

Hlavné znaky:

 • sú kruhového tvaru,
 • čierny piktogram na bielom pozadí, červený okraj a červený šikmý pruh. Červená farba musí zaberať najmenej 35 % plochy značky.
Príklady zákazových značiek

2, Výstražné značky

Sú bezpečnostné značky, ktoré varujú pred rizikom alebo pred nebezpečenstvom. Výstražné značky musia byť umiestnené tak, aby nimi oznamovaná výstraha bola dobre viditeľná zo všetkých možných strán prístupu k zdroju nebezpečenstva i na potrebnú vzdialenosť.

Hlavné znaky:

 • sú trojuholníkového tvaru,
 • čierny piktogram na žltom pozadí s čiernym okrajom, pričom žltá farba musí zaberať najmenej 50 %  plochy značky.
Príklady výstražných značiek

3, Príkazové značky

Sú bezpečnostné značky, ktoré predpisujú určité správanie. Majú byť umiestnené všade tam, kde by príkaz na činnosť v určitom priestore pomohol zabrániť chybnému pracovnému úkonu.

Hlavné znaky:

 • sú kruhového tvaru,
 • biely piktogram na modrom pozadí s čiernym okrajom, pričom modrá farba musí  zaberať najmenej 50 %  plochy značky.
Príklad príkazových značiek

4, Záchranné značky

Sú bezpečnostné značky informujúce o podmienkach bezpečnosti. Obsahujú oznámenie bezpečia alebo iného vhodného opatrenia na zaistenie bezpečného stavu.

Hlavné znaky:

 • sú obdĺžnikového alebo štvorcového tvaru
 • biely piktogram na zelenom pozadí, pričom zelená farba musí zaberať najmenej 50 %  plochy značky
Príklady na záchranné značky

5, Požiarne značky

Sú bezpečnostné značky, ktoré označujú umiestnenie zariadení slúžiacich na potreby požiarnej ochrany.

Hlavné znaky:

 • sú obdĺžnikového alebo štvorcového tvaru,
 • biely piktogram na červenom pozadí, pričom červená farba musí zaberať najmenej 50 %  plochy značky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *