Napäťové pásma pre elektrické inštalácie budov

STN 33 0110:2000 definuje pre striedavé aj jednosmerné napätie dve napäťové pásma

Pásmo I zahŕňa:

  • elektrická inštalácie, v ktorých je ochrana pred úrazom elektrickým prúdom stanovená hodnotou napätia (pri stanovených podmienkach)
  • elektrické inštalácie, v ktorých je napätie obmedzené z prevádzkových dôvodov

Pásmo II zahŕňa:

  • napätia v domových a priemyselných inštaláciách
  • všetky napätia verejných distribučných sietí

Menovité napätie je napätie, ktorým je elektrická inštalácia označená.

Uzemnená sieť je elektrická sieť v ktorej je jeden bod (neutrálny bod) priamo spojený so zemou bez impedancie (odporu).

Izolovaná alebo neúčinne uzemnená sieť je sieť v ktorej nie je žiaden bod spojený so zemou alebo v ktorej je jeden bod spojený cez impedanciu so zemou.

Napäťové pásma pre striedavé napätia
Napäťové pásma pre jednosmerné napätia

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *