Klinové spoje

• spájajú výhody tvarového spojenia so silovým • trecia sila vzniká ako dôsledok tlaku vyvolaného zarazením klinu • pozdĺžne kliny majú úkos 1: 100 • nie sú vhodné pre všetky typy nábojov, napr. pre ozubené kolesá a) ploské kliny                                                         na hriadeli je vytvorená iba rovná plocha v náboji je drážka ako pre pero b) …

Spoje perom

Sú jedeným z najčastejších spôsobov spájania hriadeľa s nábojom je spojenie perom. Zaťaženie prenášajú boky pera. Jedná sa o rozoberateľný spoj tvarového typu. Perá sú namáhané strihom a otlačením. Normalizované sú tri druhy pier tesné, výmenné a kotúčové. a) tesné perá  navrhuje a kontroluje sa iba dĺžka pera  neumožňujú osový posun náboja  môžu sa použiť …

Čapové spoje

Tieto strojné súčasti sú veľmi podobné kolíkom. Sú tiež normalizované a vyrábané z rovnakých alebo podobných materiálov. Na rozdiel od kolíkov sú používané pre pohyblivé spoje. Líšia sa teda aj uložením, ktoré je vždy s vôľou. Druhy čapov a) valcové hladké, s dierami pre závlačky b) s drážkami pre poistné krúžky c) s hlavou hladké …

Spoje hriadeľa s nábojom

Tieto spoje slúžia:   na prenášanie krútiaceho momentu na prenášanie obvodovej sily  na prenášanie osovej sily na zachytávanie radiálnych síl na zachytávanie ohybových momentov Rozdeľujú sa na   Rozoberateľné:  s kolíkom  s tesným perom  drážkovým hriadeľom  Nerozoberateľné: zváraním tlakové (lisované) Podľa prenášania síl:  s tvarovým stykom  so silovým stykom  s materiálovým stykom Spoje hriadeľa s …

Valivé ložiská

– medzi pevnou a pohyblivou časťou sa valia malé telieska – vzniká valivé trenie – podľa smeru sily axiálne radiálne – podľa počtu radov jednoradové dvojradové – podľa konštrukcie pevné naklápacie – podľa valivého ložiska guľkové (obr. 1) kuželíkové (obr. 2) ihlové (obr. 3) súdkové (obr. 4) valčekové (obr. 5)