Rozdelenie sietí z hľadiska topológie:

Topológia hviezda (STAR) – patrí medzi najrozšírenejšie druhy topológií. Vjednoduchosti je možné povedať, že pozostáva z centrálneho uzla (tvorenéhoaktívnym prvkom Switch – prepínač, alebo v minulosti aj Hub – rozbočovač, kuktorému sú jednotlivo pripojené sieťové zariadenia. Zlyhanie prepojenia medziaktívnym prvkom a PC, ostatnú komunikáciu neovplyvňuje. Výhodou je jednoduchérozširovanie, jednoduchá lokalizácia poruchy a vyššia rýchlosť. Nevýhodou, …

Rozdelenie sietí z hľadiska rozsiahlosti:

LAN (Local Area Network) – sú lokálne počítačové siete, lokalizované spravidla vrámci budovy alebo menšieho celku. Obsahujú rádovo niekoľko desiatok PC azariadení a prepojenie je realizované najčastejšie metalickým alebo bezdrôtovýmprepojením (Wi-Fi). MAN (Metropolitan Area Network) sú prepojenímviacerých LAN sietí do siete väčšieho rozsahu,lokalizovanej spravidla na území mesta alebo v rámciistého geografického celku. Obsahuje rádovoniekoľko stoviek …

Základy počítačových sietí

Počítačová sieť je vzájomným prepojením dvoch alebo viacerých zariadení. Týmitozariadeniami môžu byť PC, mobilné zariadenia, sieťové tlačiarne a iné zariadeniaschopné komunikovať so sieťou. Pasívne prvky sietí:Pasívne prvky sietí signál neupravujú ani nemenia. Pre signál predstavujú útlm. Pasívne prvky sietí sú napríklad sieťovézásuvky, konektory, kabeláž, prepojovacie polia a pod. Aktívne prvky sietí:Slúžia na úpravu, regeneráciu – …

DAS

prvy článok z DAS úvodny, tu bude obsah celeho predmetu DAS