Strojový jazyk

Ak chceme realizovať nejaký program na PC, musíme najskôr napísať, tak aby bol pre PC zrozumiteľný.
Základnou formou zápisu pre dosiahnutie cieľa je postupnosť inštrukcii.
Začiatky programovania spočívali v tom že program bol vytvorený v strojovom kóde PC (pomocou jednotiek a núl).
Strojový kód je postupnosť strojových inštrukcii, ktoré sú zapísané pomocou číselných kódov.
Inštrukcia sa teda zapisuje ako číslo.


Toto programovanie bolo veľmi komplikované.
Akákoľvek zmena by vyvolala problém zdĺhavého nájdenia danej strojovej inštrukcie.
Dnes sa bežne používajú programovanie jazyky (jazyk symbolických adries: Assembler, Pascal, C++, Fortran), programovanie v nich je oveľa jednoduchšie ako programovanie v strojovom kóde PC, pretože často nahrádzajú jediným príkazom celú postupnosť strojových inštrukcií.
Program, ktorý robí preklad do strojového jazyka sa nazýva prekladací program (prekladač – kompilátor)

Kódovanie znakov:

Na rozdiel od čísel, znaky textu nevieme previesť do dvojkovej sústavy ,preto bolo potrebné vymyslieť iný spôsob ako jednoznačne priradiť určitému znaku práve jednu kombináciu núl a jednotiek, ktoré tento znak v PC bude reprezentovať.

ASCII – American Standart Code for Infromation Interchange (Americký štandardný kód pre výmenu informácií)

Každá klávesa počítača vydáva určitý sled impulzov (to je logický sled jednotiek a núl)
Spojením kláves s vhodnými písmenami vznikajú takzvané slová určitého programovacieho jazyka, ktoré počítač vyhodnotí ako príslušné inštrukcie.

Napríklad: ALT 64 -> @ ALT 65 -> A ALT 100 -> d


Jednoduchá tabuľka so základnými funkciami:


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *