Základné príkazy v PICAXE

HIGH 5 – tento príkaz slúži na vyslanie logickej 1 na piaty bit

LOW 5 – tento príkaz slúži na vyslanie logickej 0 na piaty bit

PAUSE 1500 – udáva koľko tisícin sekundy bude program čakať (1500 = bude čakať 1,5 sekundy)

TOGGLE 5 – tento príkaz slúži na vyslanie logickej 1 na piaty bit, ak mal pred týmto stavom paty bit hodnotu logickej 0. (V jednoduchosti povedané príkaz vždy zmení stav výstupu na opačný.)

b0=pins – načítanie 0 až 7 bitu vstupov do premennej B0

b0=pin3 – načítanie 3 vstupného bitu a jeho vloženie do premennej B0

PINS = 255 – dekadický tvar čísla

PINS = %11111111 – binárny tvar čísla
( tento príkaz slúži na vyslanie logickej 1 na všetky výstupné bity)

inc b0 – zvýšenie hodnoty b0 o jedna

dec b0 – zníženie hodnoty b0 o jedna

READADC

Tento príkaz má dva parametre. Prvý predstavuje číslo bitu vstupu na ktorom sledujeme napätie. Druhý parameter je premenná do ktorej sa výsledok prevodu uloží. Prevod realizovaný na 8-bitové číslo (od 0 do 255) v pomere k napájaciemu napätiu.

readadc 1,b0 – tento príkaz realizuje načítanie napätia zo vstupu číslo 1 a prevedie ho na 8 bitové číslo do premennej b0Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *