KÓDER

Kóder je funkčný blok, ktorý má n vstupov a m výstupov. V prípade nášho kódera môže len 1 vstupná premenná mať hodnotu 1. Pravdivostná tabuľka pre kombinačný logický obvod, ktorý realizuje prevod z kódu „1 zo 7“ na kód BCD.   BCD desiatkové číslo y2 y1 y0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 …