Pamäť

Zbernice:
Cesty po ktorých sa dáta v počítači presúvajú do jednej jednotky k druhej sa nazývajú zbernice. Zbernica je v skutočnosti skupina vodičov po ktorých sa tieto dáta budú premiestnoňovať.
Zbernice poznáme:
Dátová: Slúži na prenos dát medzi jednotkami počítača.


Adresná: Slúži na nastavenie adresy pamäťového miesta do ktorého (alebo z ktorej ) sa bude údaj zapisovať (alebo vyberať).


Riadiaca: Táto zbernica slúži na nastavenie smeru, ktorým budú dáta prechádzať. Napríklad z procesora do pamäte, alebo z procesora do (operačnej) pamäte.

Pamäť:

-môžeme definovať ako zariadenie, schopné udržať v sebe vložené údaje po určitú dobu.

Poznáme pamäte typu:

RAM-(Random access memory)- pamäť z náhodným prístupom RAM sa delí na dve skupiny: ROM, RWM

ROM-(Read only memory)- pamäť z ktorej sa dajú informácie len čítať. Informácie do tejto pamäte vložil už výrobca. Táto ROM-ka sa nedá preprogramovať. Táto pamäť je energeticky nezávislá, teda uschová údaje aj po vypnutí počítača.

V pamäti ROM je uložený napríklad štarotvací program počítača BIOS (Basic Input/Output System), ktorý slúži na komunikáciu operačného systému s technickými prostriedkami počítača.

PROM – (P – programovateľný) – to sú pamäte, ktoré dodal výrobca uživateľovi čisté a ten si ich mohol naprogramovať sám (Ale iba raz)

EPROM – (E – erasable / zmazateľný) – Môžete program z týchto pamäti vymazať pomocou UV žiarenia (dokonca niekoľko krát)

EEPROM – (E – Electricaly) – Elektricky zmazateľná pamäť.

Flash – EEPROM – Zrýchlená EEPROM (použitie v USB kľúčoch, MP3 prehrávačoch, digitálnych kamerách, mobilných telefónoch)

RWM – (read write memory) – Je to pamäť do ktorej sa môžu informácie užívateľom zapisovať aj čítať. Dáta tejto pamäti sú uchované len vtedy ak je táto pamäť pripojená na napájanie. V praxi najčastejšie hovoríme o takzvanej operačnej pamäti, ľudovo povedané RAM-ke. Sú v nej uložené programy a dáta s ktorými práve pracujeme.

Typy pamäte RAM-ky:

SD-RAM

DD-RAM (DDR)

DD-RAM II (DDR2)

DD-RAM III (DDR3)

a iné…

Rozdiel medzi typmi pamäti je vo frekvencii, s ktorou pracujú – čím vyššia, tým lepšie.


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *