Arduino

Arduino je open-source platforma pre jednoduchý návrh a vývoj elektronických programovateľných zariadení založená na mikro-kontroléroch firmy Atmel. Je vhodná pre rýchle proto-typovanie hračiek, zariadení, ovládacích a regulačných aplikácií bez potreby hlbšej znalosti princípov elektroniky. Skladá sa z mikro-kontroléra spolu s ďalšími súčiastkami ako sú rezistory, LED diódy, tlačidlo reset, stabilizátor napätia, kryštál, USB port,…

A000066 | Arduino Microcontroller board, Uno | Distrelec Slovenká republika


Arduino Uno má 14 digitálnych vstupov / výstupov a 6 analógových vstupov, ktoré umožňujú pripojiť iné dosky (nazývané shieldy), rôzne súčiastky alebo senzory. Shieldy rozširujú možnosti arduina, existuje veľa rôznych druhov: wi-fi, bluetooth, SD card, ethernet, motor driver, display,…

Arduino sa programuje vo vývojovom prostredí (IDE) s využitím jazyka Wiring podobnému c++. Najznámenšie druhy dosiek sú: Uno, Mega, Nani, Mini,…
Líšia sa najmä počtom pinov a veľkosťou. Arduino Uno pracuje s logickýcm napätím 5V.
Pamäte:

1. Flash 32kb, určená pre program, z toho 0,5kb je vyhradených pre bootloader – je to program, ktorý na nahratie programu čo napíšete v IDE na počítači v Arduine.
2. EEPROM 1kb si zachová uložené dáta aj po vypnutí napájania
3. SRAM 2kb pre premenné programu

Prázdny program obsahuje 2 funkcie:
1. setup() medzi zátvorky {…} píšeme príkazy, ktoré sa vykonávajú len raz po zapnutí Arduina alebo po jeho resetnutí.
2. loop() medzi zátvorky {…} píšeme príkazy, ktoré sa budú vykonávať neustále dookola.

Ak potrebujeme si písať do kódu poznámky použijeme:
1. riadkový komentár tvoria ho 2 lomítka // … za nimi je celý riadok označený ako komentár
2. viacriadkový sa dáva medzi lomítko a hviezdičku: /*…*/

Príklad:
Program blikania vstavanej LED diódy:
void setup()

{
pinMode (13, OUTPUT); //nastavenie pinu č. 13 na výstup
}

void loop()
{
digitalWrite(13,HIGH); //nastavíme log 1. na pin č. 13, LED dióda sa rozsvieti
delay (500); // pauza v milisekundách
digitalWrite(13,LOW); // nastavíme log 0 na pin č. 13, LED dióda sa zhasne
delay (500); // pauza v milisekundách
}

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *