Analógový vstup

Arduino UNO má 6 analógových vstupov označených A0 – A5. Každý vstup dokáže čítať napätie 0-5V s 10-bitovým rozlíšením. Čo je 10-bitové rozlíšenie ? Ak dáme vedľa seba 10 jednotiek v dvojkovej sústave premeníme ich do desiatkovej sústavy dostaneme číslo 1023 čo reprezentuje napätie 5V. To znamená že ak na analógový vstup privedieme napätie 0-5V prevodník nám prevedie toto napätie priamo úmerne do rozmedzia hodnôt 0-1023.

Príkaz: analogRead(A0);
Využitie: čítanie napätia z potenciometra, ktorým niečo ovládame, zisťovanie stavu batérie, čítanie hodnoty zo senzorov.
Príklad: ak napíšeme x=analogRead(A0);
1. ak na vstupe A0 bude napätie 0V, premenná x bude mať hodnotu 0
2. ak na vstupe A0 bude napätie 5V, premenná x bude mať hodnotu 1023
3. ak na vstupe A0 bude napätie 1V, premenná x bude mať hodnotu 205
4. ak na vstupe A0 bude napätie 2.5V, premenná x bude mať hodnotu 512

Ako Arduino počíta hodnotu premennej x ? x = 1023 / 5 * napätie na vstupe.
Ak si zvolíme premennú x typu int, hodnoty budú zaokrúhlené na celé číslo.

Program pre načítanie analógového vstupu a vypísanie hodnoty do sériového monitoru:

int x;

void setup()
{
Serial.begin(9600);
pinMode (A0, INPUT);
}

void loop ()
{
x = analogRead (A0);
Serial.print(„Nacitana hodnota je: „);
Serial.println(x);
}

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *