Číselné sústavy

Binárna číselná sústava (binárna číselná sústava) zapisuje hodnoty pomocou dvoch symbolov 0 a 1. Konkrétnejšie hovoríme o pozičnej číselnej sústave so základom dva. Vďaka jednoduchej implementácii v elektronických obvodoch (vypnuté a zapnuté) používajú dvojkovú sústavu prakticky všetky súčasné číslicové počítače. Jednotlivé cifry (0, 1) sa nazývajú bit, čo je základná jednotka informácie.

   Ak chceme previesť číslo z desiatkovej sústavy do dvojkovej sústavy, musíme číslo deliť základom sústavy – číslom 2, až pokiaľ nedostaneme podiel rovný nule. Po každom delení zapíšeme zvyšok, pričom zvyšok po prvom delení je cifra najnižšieho (nultého) rádu, zvyšok po druhom delení udáva cifru prvého rádu atď.

Decimálnu sústavu používame v bežnom živote. Jej historické opodstatnenie nájdeme v počte prstov na oboch rukách. Počítanie v decimálnej sústave funguje podobne, ako v binárnej, akurát za základ dávame číslo 10. Napríklad 3651 v desiatkovej sústave znamená:

10₃*3+10₂*6+10₁*5+10⁰*1

Hexadecimálna sústava je taká istá ako decimálna, alebo binárna, ale za základ sa používa číslo 16. Keďže je to šestnástková sústava, pozostáva zo šestnástich prvkov : 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F. Napríklad číslo 4F6A v hexadecimálnej sústave je:

16₃*4+16₂*15+16₁*6+16⁰*10     , čiže 20330 v decimálnej sústave.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *