KIM

toto je úvodný článk pre predmet KIM tu bude obsah celeho predmetu KIM a linky na podčlánky z KIM, najprv treba vyrobiť všetky podčlánky čiže začíname od konca a potom tento obsah aby sme vedeli linkovať….