Tranzistor

Tranzistor je elektronická súčiastka používaná v obvode na riadenie veľkého množstva prúdu alebo napätia s malým množstvom napätia alebo prúdu. To znamená, že ho možno použiť na zosilnenie alebo prepínanie (usmerňovanie) elektrických signálov alebo napájania, čo umožňuje jeho použitie v širokej škále elektronických zariadení.V dnešnej dobe sú tranzistory takmer v každom elektronickom zariadení. Pracujú spoľahlivo v mnohých aplikáciách ako diskrétne prvky, veľa tranzistorov nájdeme v integrovaných obvodoch, resp. mikroprocesoroch.

Tranzistor riadený poľom, N kanál, THT, 40V, 162A, 200W, TO220AB IRF1404PBF  | GM Electronic SK

Poznáme typy PNP NPN.  

Bipolárne tranzistory - topden.sk

NPN PNP Prechody sú blízko seba, takže objem bázy medzi obidvoma prechodmi je veľmi malý. Na jednotlivé časti tranzistora sú pripojené kovové elektródy. Označujeme ich zhodnými názvami — báza, kolektor a emitor. Preto je pre tranzistor charakteristické, že na puzdre, ktoré chráni polovodičový systém, má tri vývody. Pomocou nich možno tranzistor zapojiť do elektrického obvodu.   Základné pripojenie tranzistora typu NPN ukazuje priložený obrázok. Ak pripojíme zdroj napätia medzi kolektor a emitor, pri ľubovoľnej polarite zdroja jeden z prechodov do bázy je vždy zapojený v závernom smere a tranzistorom prúd neprechádza. Pripojme kolektor ku kladnému pólu zdroja a emitor k zápornému pólu. Zistime, že kolektorový prechod (prechod medzi bázou a kolektorom je zapojený v závernom smere. Miliampérmetrom neprechádza prúd.  

Bipolárny tranzistor (BJT, Bipolar Junction Transistor)

Trojvrstvová polovodičová súčiastka. Každá vrstva tranzistora je vyvedená na elektródu, ktoré majú tieto názvy:

  • E – emitor,
  • B – báza,
  • C – kolektor.

Tranzistor sa skladá z dvoch materiálov typu N oddelených materiálom typu P, tzv. NPN tranzistor, alebo z dvoch vrstiev materiálu typu P oddelených materiálom typu N, tzv. PNP tranzistor

Bipolárny tranzistor inak:

Tranzistor je polovodičová súčiastka s tromi elektródami: emitorom Ebázou B a kolektorom C.

Vyrába sa v dvoch modifikáciách:

  • NPN – emitor je polovodič typu N, báza je vrstvička polovodiča typu P a kolektor je opäť polovodič typu N,
  • PNP – emitor je polovodič typu P, báza je vrstvička polovodiče typu N a kolektor je opäť polovodič typu P.

Rozdiel medzi tranzistorom typu NPN a typu PNP spočíva v podstate len v opačnej polarite pri ich napájaní.

Emitor je bohato dotovaná časť so stredne veľkou vrstvou a je určená na emitovanie elektrónov. Vrstva emitora musí mať podstatne väčšiu koncentráciu prímesí ako vrstva bázy.

Báza je stredne dotovaná úzka vrstva, určená na prechod elektrónov. Hrúbka prostrednej bázy má byť veľmi malá, menšia ako difúzna dĺžka dier emitorovej vrstvy PNP tranzistora resp. difúzna dĺžka elektrónov emitorovej vrstvy tranzistora NPN.

Kolektor je slabo dotovaná veľká vrstva určená na zachytávanie elektrónov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *