Fyzická vrstva (ISO OSI)

Najnižšia vrstva, ktorá zahŕňa prenosové médium, konektory a pod. Na tejto vrstve sa dáta rozlišujú na jednotlivé bity – nuly a jednotky.

Dátová vrstva (ISO OSI)

Na tejto vrstve sa uskutočňuje spoľahlivý prenos dát na danom médiu. Zabezpečuje konektivitu a výber cesty medzi jednotlivými počítačmi. Na tejto vrstve sa nachádza fyzická adresa, tzv. MAC adresa (Media Access Control). Dáta tvoria tzv. frames – rámce.

Sieťová vrstva (ISO OSI)

Na tejto vrstve sa nachádza sieťová adresa – adresa IP. V spolupráci s dátovou vrstvou zabezpečuje spoľahlivý prenos dát po prenosovom médiu a snaží sa preniesť dáta k adresátovi. Na tejto vrstve tvoria dáta pakety.

Transportná vrstva (ISO OSI)

Je veľmi dôležitá, pretože začína, udržiava a ukončuje virtuálne okruhy, okrem toho sa stará o rozpoznanie a opravu chýb pri prenose. Dáta sú reprezentované segmentami.

Relačná vrstva (ISO OSI)

Stará  sa o začatie, manažovanie ukončovanie spojení medzi jednotlivými aplikáciami. Pokiaľ chcete prezerať nejakú webovú stránku, práve relačná vrstva (v spolupráci so všetkými nižšími vrstvami) sa postará o začatie spojenia s webovým serverom. Na tejto vrstve fungujú aj čísla portov, na ktorých sa jednotlivé služby nachádzajú. Napríklad na webovú komunikáciu sa využíva port 80. Od …

Prezentačná vrstva (ISO OSI)

Jej úlohou je správne prezentovať dáta pre najvyššiu vrstvu (aplikačnú), definuje formát dát a dátovú štruktúru.

Aplikačná vrstva (ISO OSI)

Poskytuje služby počítačovej siete koncovej aplikácii, napr. webovému prehliadaču, e-mailovému klientovi a pod.