Sieťová vrstva (ISO OSI)

Na tejto vrstve sa nachádza sieťová adresaadresa IP. V spolupráci s dátovou vrstvou zabezpečuje spoľahlivý prenos dát po prenosovom médiu a snaží sa preniesť dáta k adresátovi. Na tejto vrstve tvoria dáta pakety.