Transportná vrstva (ISO OSI)

Je veľmi dôležitá, pretože začína, udržiava a ukončuje virtuálne okruhy, okrem toho sa stará o rozpoznanie a opravu chýb pri prenose. Dáta sú reprezentované segmentami.