Relačná vrstva (ISO OSI)

Stará  sa o začatie, manažovanie ukončovanie spojení medzi jednotlivými aplikáciami. Pokiaľ chcete prezerať nejakú webovú stránku, práve relačná vrstva (v spolupráci so všetkými nižšími vrstvami) sa postará o začatie spojenia s webovým serverom. Na tejto vrstve fungujú aj čísla portov, na ktorých sa jednotlivé služby nachádzajú. Napríklad na webovú komunikáciu sa využíva port 80. Od tejto vrstvy sú dáta definované samými sebou – dátami.