Dátová vrstva (ISO OSI)

Na tejto vrstve sa uskutočňuje spoľahlivý prenos dát na danom médiu.

Zabezpečuje konektivitu a výber cesty medzi jednotlivými počítačmi. Na tejto vrstve sa nachádza fyzická adresa, tzv. MAC adresa (Media Access Control). Dáta tvoria tzv. frames – rámce.