Zobrazenie elektrostatických polí

Elektrostatické polia = zobrazujeme ich čiarami, ktoré sledujú smer silového pôsobenia elektrostatického poľa a ktoré nazývame siločiary. V každom bode siločiary má sila, ktorá spôsobí na náboj, a tým aj intenzita elektrického poľa v tomto bode smer daný dotyčnicou k siločiare v tomto bode.

1. Elektrické pole dvoch nesúhlasných nábojov ————–2. Elektrické pole dvoch súhlasných nábojov

  • Elektrostatické pole neobsahuje uzavreté siločiary
  • Začínajú a končia v elektrických nábojoch
  • Pri osamelých nábojoch siločiary začínajú alebo končia v nábojoch, ktoré sú od nich veľmi vzdialené
  • Každým bodom poľa prechádza iba jedna siločiara, nikde na nepretínajú
  • Elektrickú indukciu rovnako ako intenzitu poľa možno znázorniť indukčnými čiarami, ktoré budú vyjadrovať smer posunu elementárnych nábojov v molekulách dielektrikách

Video: Elektrostatické polia – pokus

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *