Zosilňovače

Jednosmerné zosilňovače majú nižšie napäťové zosilnenie ako striedavé zosilňovače toho istého zapojenia. Pre zlepšenie vlastností jednosmerných zosilňovačov sa používa tzv. Darlingtonove zapojenie tranzistorov Obr. V tomto zapojení sú spojené dva alebo viac tranzistorov tak, že ich kolektory sú spoločné, zatiaľ čo emitor predchádzajúceho tranzistora je pripojený k báze nasledujúceho tranzistora. Výsledné zapojenie má opäť trojicu svoriek, podobne ako jeden tranzistor.  Hlavnou výhodou zapojenia je veľké prúdové zosilnenie dané súčinom zosilnení jednotlivých tranzistorov. Z tohto dôvodu sa využívajú predovšetkým vo výkonových zosilňovačoch a zosilňovačoch malých signálov. 

Zosilňovače striedavého signálu je možné rozdeliť na širokopásmové a selektívne. Širokopásmové zosilňovače majú veľkú šírku pásma čo znamená, že prenášajú signál v širokom rozsahu frekvencií. Nízkofrekvenčné zosilňovače sú určené pre zosilňovanie signálov v rozsahu 20 Hz až 20 kHz. Uvedený zosilňovač je v zapojení so spoločným emitorom, pričom jeho pracovný bod je nastavený pomocou príslušných rezistorov. Väzbový kondenzátor C1 slúži k jednosmernému oddeleniu napätia báze od generátora, pričom kondenzátor C2 zabraňuje prístupu jednosmerného kolektorového napätia k zaťažovaciemu odporu RZ

Detailný opis zosilovača

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *