Kondenzátor

Kondenzátor je dvojpólová reaktančná súčiastka, ktorá realizuje elektrickú veličinu – kapacitu, to je schopnosť akumulovať elektrický náboj a tým aj energiu v elektrickom poli medzi doskami kondenzátora. V zásade vždy ide o dve elektródy s vloženým dielektrikom.

Kondenzátory - topden.sk

Princíp fungovania kondenzátora

Kondenzátor sa skladá z dvoch vodivých dosiek oddelených dielektrikom. Na každú z dosiek sa privádzajú elektrické náboje opačnej polarity, ktoré sa vzájomne priťahujú elektrickou silou. Dielektrikum medzi doskami nedovolí, aby sa častice s nábojom dostali do kontaktu, a tím došlo k vybitiu elektrického náboja. Pritom dielektrikum svojou polarizáciou zmenšuje silu elektrického poľa nábojov na doskách a umožňuje tak umiestnenie väčšieho množstva náboja. Vzhľadom k elektrostatickej indukcii je veľkosť náboja na oboch doskách rovnaká.

SCHEMATICKÉ ZNAČKY

Základné vlastnosti kondenzátora

  • kapacita
  • maximálne povolené napätie
  • činiteľ akosti

Ďalšie taktiež dôležité  vlastnosti

  • cena
  • hmotnosť
  • trvanlivosť
  • teplotná stálosť
  • tvar

Video: Načo slúži kondenzátor

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *