Spôsoby zápisu B – Funkcie

Boolovské funkcie sú také, pri ktorých závislé aj nezávislé premenné môžu nadobúdať len hodnoty 0 alebo 1

Funkciu s n nezávisle premennými možno určiť pre všetky možné kombinácie hodnôt n premenných, t.j. pre N =2n. Táto funkcia sa nazýva úplne zadaná.

Existujú ešte neúplne zadané funkcie, také, ktoré nie sú definované vo všetkých 2n bodoch definičného oboru. Býva to vtedy, ak niektoré kombinácie vstupných veličín neexistujú fyzikálne, alebo pri niektorých kombináciách nám nezáleží na hodnote výstupu. Pre n premenných existuje maximálne 22n logických funkcií.

Príklad: Máme 2 nezávislé premenné t.j. n = 2. Pre nezávislé premenné môžeme určiť N možných kombinácií hodnôt N = 2n t.j. N = 22  = 4. Pre 2 nezávislé premenné môžeme teda určiť 4 možné kombinácie hodnôt a existuje pre ne maximálne 2N logických funkcií, t.j. 16( 2N = 24 = 16) logických funkcií.

Najpoužívanejšie formy zápisu logických funkcií sú:

– algebraický zápis

– pravdivostná tabuľka

– Karnaughova mapa

Už sme sa stretli s algebraickými zápismi a pravdivostnými tabuľkami pri základných

logických operáciách (logický súčet, logický súčin, negácia).

 Teraz zovšeobecníme tvorbu algebraického výrazu z pravdivostnej tabuľky a používanie Karnaughovej

mapy.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *