Prvky elektrických obvodov

Stavebnými kmeňmi elektrických obvodov sú ich prvky. Sú pripojené k obvodu prostredníctvom svoriek. Podľa požadovaných vlastností volíme rôzne druhy prvkov.

Podľa počtu svoriek:

  • dvojpóly,
  • trojpóly,
  • štvorpóly – všeobecne N-póly

  • Zvláštnym prípadom N-pólu je n-bran, ktorý má n párov svoriek (teda ), kedy každou svorkou páru preteká rovnako veľký prúd, ale opačného zmyslu.
  • Z tohto hľadiska je dvojpól totožný s jednobranom.
  • Často používaný dvojbran je zvláštnym prípadom štvorpólu.
  • Je možné ukázať, že ľubovoľné N-póly je možné nahradiť zoskupením dvojpólov, ktoré teda v teórii obvodov zohrávajú mimoriadnu úlohu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *