Elektrické prístroje vn a vvn

Slúžia na bezpečné odpojenie silnoprúdových zariadení od siete. Na ochranu pred účinkami preťaženia, na ochranu pred skratovými prúdmi, na ochranu pred atmosferickým a prevádzkovým napätím.

VN prístroje: patria sem úsekové vypínače, odpájače, prepájače, vypínače, stýkače, poistky a bleskoistky a pod.

Úsekový sieťový vypínač: slúži na vypínanie a zapínanie úsekov vonkajších vedení. Ovládanie môže byť ručné alebo diaľkové.

Odpájače: môžu spínať elektrické obvody bez zaťaženia.

Prepájače: sú spínače s viac ako jednou polohou zopnutia. Môžu spínať najmenej dva rôzne nezaťažené elektrické obvody.

Spínače: sú vypínače, ktorými môžeme zapínať a vypínať obvody pri menovitom zaťažení. Podľa prostredia, v ktorom pracujú, sa rozdeľujú na vnútorné a vonkajšie a podľa hasiva elektrického oblúka na olejové, máloolejové, tlakovzdušné, rýchlovypínače a iné…

Odpínače: vypínajú menovitý prúd, a to v určitom cykle no nemožno s nimi vypínať veľké skratové prúdy , ale musia byť schopné zapnúť do skratu dosť veľké prúdy, napr. 25 až 40 kA.

Bleskoistky VN: slúžia na obmedzovanie prepätia na prístupnú veľkosť.

VVN prístroje: tu sa používajú odpájače, vypínače, bleskoistky, skratovače a iné…

Odpájače VVN: majú rôznu konštrukciu a sú ovládané ručnými, motorovými alebo tlakovzdušnými motormi.

Bleskoistky VVN: obmedzujú prepätie prichádzajúce do rozvodní po vedeniach. Montujú sa pred rozvodňami alebo pred transformátormi.

Skratovače VVN: sú samočinné spínače, ktoré sa používajú na spínanie nakrátko v mimoriadnych prevádzkových prípadoch, čím istia ohrozené zariadenie. Montujú sa namiesto vypínačov pri predsunutých transformátoroch a pod.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *