Zvodiče prepätia

1. Atmosferické prepätia

  • prepätia, ktoré vznikajú následkom blízkeho, alebo priameho úderu blesku- sú to údery blesku do vedení nízkeho napätia, alebo do sústavy ochrany pred bleskom. Nimi vyvolané impulzné prúdy a napätia vzhľadom na ich amplitúdu a energetický obsah predstavujú najväčšie ohrozenie pre chránený systém.
  • prepätia spôsobené vzdialeným úderom blesku- sú to údery vo väčšej vzdialenosti od chráneného objektu, ktoré priamo zasiahnu rozvodnú  sieť vysokého napätia, alebo údery medzi mrakmi, prípadne údery v blízkosti rozvodnej siete vysokého napätia s následnými šíriacimi sa vlnami prepätia.

2. Spínacie prepätia- ich primárne príčiny sú:

  1. zapínanie a vypínanie žiaroviek, zapaľovanie a zhasínanie elektrického oblúka (oblúková zváračka)
  2. pripájanie a odpájanie káblov a vedení naprázdno, odskakovanie na mechanických kontaktoch, odpínacie pochody v plynom izolovaných kompaktných rozvodniach (rozvodne SF6)
  3. vypínanie indukčných záťaží (napr. transformátorov, motorov, tlmiviek či regulátorov), ktoré ležia paralelne k zdroju napätia
Galvanická väzba – bleskové napätie v budove

Ochrana pred prepätím- zahŕňa všetky opatrenia proti vplyvom bleskového prúdu a jeho elektrických a magnetických polí na kovové inštalácie a elektrické sústavy a zariadenia v budove. Jadrom vnútornej ochrany pred bleskom je vyrovnávanie potenciálov v ochrane pred bleskom. To znižuje rozdiely potenciálov (vzniknutých tokom bleskového prúdu) medzi kovovými inštaláciami vnútri budovy a aktívnymi vodičmi do budovy vchádzajúcich a z budovy vychádzajúcich energetických a informačno-technických vedení.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *