Elektráreň na biomasu

Princíp výroby elektrickej energie- palivom v týchto elektrárňach je biomasa, resp. biopalivo. Výroba elektriny je tu obdobná, ako v tepelných elektrárňach pri spaľovaní fosílnych palív ale so značne nižšími hodnotami CO2.

Energia biomasy- tvoria ju materiály: rastlinného a živočíšneho pôvodu, lesníctva- lesná biomasa, poľnohospodárstva-  poľnohospodárska biomasa, drevospracujúceho priemyslu, z komunálnej sféry- odpady v komunálnej sfére.

svet je v pohybe... - Fotoalbum - Typy elektrární - Typy elektrární -  biomasa.png

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *