Samočinné odpojenie v sieťach TN distribučného rozvodu

Podstata ochrany samočinným odpojením napájania pri poruche spočíva v tom, že ochranný prístroj pri poruche medzi krajným vodičom a neživou časťou alebo ochranným vodičom obvodu alebo zariadenia musí automaticky odpojiť napájanie ku krajnému vodiču obvodu alebo zariadenia v stanovenom čase odpojenia. Odpojenie zabezpečí vhodne zvolený nadprúdový ochranný prístroj, ktorým môže byť poistka, istič alebo prúdový chránič  pre všetky druhy sietí (TN, TT a IT). Podstata ochrany samočinným odpojením napájania v sieti TN-S je znázornená na obrázku nižšie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *