3.5 Elektrický indukčný tok

Vo vodičoch sa voľné náboje vplyvom elektrického poľa začnú pohybovať (kladné v smere intenzity poľa a záporné proti smeru poľa), na povrchu vodiča sa zastavia a vodič sa nabije.

vodič v elektrostatickom poli
bez pôsobenia elektrického poľa

V nevodičoch (dielektrikách) sú všetky náboje viazané v atómoch a preto vplyvom elektrostatického poľa sa môže dostať z atómu takže ich pohyb nastáva iba v atóme.

bez pôsobenia elektrostatického poľa                                   polarizácia dielektrika

V oboch prípadoch nastala vplyvom elektrostatického poľa zmena elektrostatického stavu, veličina, ktorá vyjadruje túto zmenu sa volá indukčný tok

∑ – suma, súčet všetkého (všetkých nábojov) od 1 do n
Ψ – psí

jednotka je Coulomb

elektrický indukčný tok je skalárna veličina

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *