7.7 Hopkinsonov zákon

Je to vlastne Ohmov zákon pre magnetické pole.

ϕ = U_m/R_m U_m = N*I R_m = 1/μ*l/S

ϕ = 1,5*10^(-6)
N = 16720
d = 280 mm = 0,28 m
d_1 = 40 mm = 0,04 m
μ =1,256*10^(-6)
I = ?
l = ?
U_m= ?

I = π
I = 3,14*0,28 = 0,8792 m

S = (π*d^2)/4
S = (3,14*0,04^2)/4
S = 1,257*10^(-3) m^2

ϕ = (N*I)/(1/μ*l/S)
N*I = ϕ*(1/μ*l/S)
N*I = 1,5*10^(-6)*(1/(1,256*10^(-6))*0,8792/(1,257*10^(-3)))
U_m = 835,3221957
U_m = N*I
835,32 = 16720*I
I = 835,32/16720
I = 0,04995933014 A

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *