7.6 Magnetické vlastnosti rôznych látok

Poznáme 3 hlavné skupiny:

1. Diamagnetické (μr<1) – patrí sem bizmut, zlato, striebro, ortuť, meď, olovo
2. Paramagnetické (μr ≥ 1) – patrí sem vzduch, platina, hliník, polónium
3. Feromagnetické (μr >1) – patrí sem železo, nikel, chróm-nikel a všetky oceľové zliatiny

Ďalšie dve skupiny podľa toho, ako v nich získame magnetický stav:

1. magneticky mäkké látky (čisté železo)

Sú také látky, pri ktorých získame magnetický stav vložením menšej energie (magnetická charakteristika je málo strmá), a  po zániku mag. napätia si magnetické pole neudržia.

2. magneticky tvrdé látky (min. 50% železa)

Vyrábajú sa vo forme rôznych zliatin – magnetický tvrdý materiál, sú to rôzne ocele a sú vhodné na výrobu permanentných magnetov. Magnetický stav získame väčšou energiou a hysterézna slučka je strmá.

Špeciálnou úpravou vznikajú feromagnetické látky s pravouhlou slučkou, ktorá sa využíva v obvodoch vysokofrekvenčnej techniky, v magnetických zosilňovačoch a podobne.

Magnetický obvod prestavuje uzatvorenú dráhu pre magnetický tok.

Zdroj magnetického toku je vodič prúdu, najčastejšie cievka, ktorou prechádza elektrický prúd alebo permanentný magnet.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *