Permeabilita prostredia

Podobne ako v prípade silového pôsobenia v elektrickom poli, aj magnetické silové pôsobenie je závislé od prostredia v ktorom sa prejavuje. Ľubovoľná látka, ktorá sa nachádza vo vonkajšom magnetickom poli sa magnetizuje a dochádza k vzniku dodatočného magnetického poľa, ktoré ovplyvňuje vonkajšie magnetické pole. Jeho veľkosť a spôsob ovplyvnenia vonkajšieho magnetického poľa sa u rôznych látok líši, a preto ich rozdeľuje do troch skupín:

  1. diamagnetické (napr. voda, kremeň, striebro, meď a i.)

Dodatočné magnetické pole diamagnetických látok má opačnú orientáciu ako vonkajšie magnetické pole a jeho účinok zoslabuje

2.paramagnetické (hliník, kyslík, vzduch a i.)

Dodatočné magnetické pole paramagnetických látok má rovnakú orientáciu ako vonkajšie magnetické pole a jeho účinok zosilňuje

3.feromagnetické (železo, kobalt, nikel a i.)

Dodatočné magnetické pole paramagnetických látok má rovnakú orientáciu ako vonkajšie magnetické pole a jeho účinok podstatne zosilňuje

Detaolný opis pernability prostredia

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *