4.3 Merný odpor a merná vodivosť

Merný odpor je odpor materiálu v tvare kocky s hranou dĺžky 1m.
ρ – merný odpor, jednotka OhmMeter [Ωm]
R = (ρ*l)/s
S=(ρ*l)/R

Merná vodivosť označuje elektrickú vodivosť materiálu.
γ = 1/p
Jednotka Sm-1

l = 1000 m
S = 6 mm^2 = 6*10^(-6) m^2
ρ = 0,0178*10^(-6) Ωm
R = ?Ω

R = (ρ*l)/s
R = (0,178*10^(-6)*1000)/(6*10^(-6))
R = 17,8/6
R = 2,96 Ω

l = 19,2 m
S = 552,9 mm^2=552,9*10^(-6) m
U = 5,3 V
I = ?
ρ = 0,086*10^(-6)

R = (ρ*l)/S
R = (0,086*10^(-6)*19,2)/(552,9*10^(-6))
R = (1,6512*10^(-6))/(552,9*10^(-6))
R = 0,002926435 = 2,9*10^(-3) Ω
I = U/R
I = 5,3/(2,9*10^(-3))
I = 1827,586 A

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *