4.2 Ohmov zákon

Vyjadruje závislosť medzi prúdom a napätím v obvode.
R = U/I

Volt-Apmérová charakteristika
Grafické znázornenie závislosti prúdu od napätia na záťaži.

R – el. odpor, jednotka Ohm [Ω]
G = 1/R prevrátená hodnota odporu
G – vodivosť, jednotka [S] Siemens

R = 5 Ω
G = ?
G = 1/R = 1/5 = 0,2 S

R = 400 Ω
U = 98 V
I = ?
I = U/R
I = 98/400
I = 0,245 A

R = 10 000 Ω
U = 14,1 V
I = ?
I = U/R
I = 14,1/(10 000)
I = 0,00141 A

R = 50 Ω
G = ?
G = 1/R = 1/50 = 0,02 S

I = 350 A
U = 1,25 V
R = ?
R = U/I
R = 1,25/350
R = 0,00357 Ω

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *